Onze visie

Home / ‘t Oemma schooltje / Onze visie

Wij willen een school zijn:

  • waar handelen met een Islamitische inspiratie de basis vormt van alle leren met liefdevolle omgang, gebed en vertrouwen in elkaar.
  • waar de kinderen zich goed voelen door de familiale sfeer.
  • waar het anders zijn van kinderen gerespecteerd wordt, door bijvoorbeeld kinderen met gedragsproblemen te aanvaarden.
  • waar aan een behoorlijk eindniveau gewerkt wordt en zo goede resultaten bereikt worden.
  • waar de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd wordt.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Wij verwachten dat u zich als ouder engageert om de evolutie van uw kind mee op te volgen en ons aanspreekt wanneer u vragen hebt over de aanpak.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search