Wat?

Home / Wat?

Wat?

oemmascouting-1

Oemma organiseert scoutingkampen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en 13 tot 18 jaar. Door in te spelen op de op de behoefte van vele kinderen en ouders naar vrijetijdsmogelijkheden op maat van hun wensen, willen wij het recht van elk kind op een leuke vrijetijdsbesteding ook in de praktijk waar maken.

Wat maakt Oemmascouting uniek?

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meisjes en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. En niet te vergeten : een flinke portie zelfvertrouwen !
Zelfvertrouwen is afhankelijk van de kijk die het kind op zichzelf heeft. Dit zelfbeeld wordt in belangrijke mate gevormd door de spiegel die anderen het kind voorhouden.Die spiegel bestaat uit de kritiek en de lof van mensen uit de omgeving van het kind. De opvoeders spelen daarbij een belangrijke rol.
Oemmascouting wil de scheefgroei van het zelfbeeld voorkomen door de kinderen in de gelegenheid te stellen de steeds verschuivende grenzen van hun kunnen op zoveel mogelijk terreinen af te tasten. Met oog voor de natuur, discipline en educatie, leren scouts spelenderwijs verschillende vaardigheden.

Waarom hechten we zoveel belang aan zelfvertrouwen?

Zelfvertrouwen maakt kinderen weerbaar en minder afhankelijk van het oordeel van anderen. Het geeft ze de moed voor hun eigen mening uit te komen, initiatief te tonen en aan nieuwe dingen te beginnen. Op deze manier willen we de kinderen en jongeren van jongs af aan stimuleren om zich te ontwikkelen tot actieve burgers.
Zelfvertrouwen is niet alleen belangrijk uit het oogpunt van het welzijn van kinderen.
Ook schoolprestaties worden er gunstig door beïnvloed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search