Steun ons

Home / Steun ons

Elke kamp weer zetten onze leid(st)ers zich in om onze leden een geweldige scoutstijd te laten beleven.

Dankzij jouw steun kunnen we dit ook in de toekomst op een kwaliteitsvolle manier blijven doen.

  • Steun ons en stort een gift op het rekeningnummer BE 96 9792 2778 5105 (BIC: ARSP BE 22) van het Cultureel Centrum Oemma met vermelding: ‘GIFT’.
  • Druk op een van de onderstaande betaalknoppen om te doneren!
  • Of bespreek met ons de mogelijkheid om het Cultureel Centrum Oemma te sponsoren.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search